Faktury przez pocztę elektroniczą

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania faktur za Internet drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail. Klienci decydujący się na na ten sposób otrzymywania faktur mogą zrezygnować z otrzymywania faktur przez Pocztę Polską, a tym samym z opłaty z tym związanej. Chętne osoby prosimy o kontakt telefoniczny  z Biurem Obsługi Abonenta lub przesłanie informacji na adres kontakt@bdi.net.pl ze swojej skrzynki w naszej domenie  (link tutaj). Dane do logowania do skrzynki są takie same jak do ...
Więcej