Cennik obowiązujący od 01.12.2018

Pakiety internetowe

Cennik obowiązuje od 1 grudnia 2018r.

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Dostęp radiowy

Nazwa Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do Abonenta (Mbit/s) Prędkość od Abonenta (Mbit/s) Miesięczna opłata Kod Promocji
WiFi 6 Mega 99 1,00 6,00 0.75 39 A120
WiFi 10 Mega 99 1,00 10,00 1 46 A121
WiFi 15 Mega 99 1,00 15,00 1.5 51 A122

Dostęp światłowodowy – infrastruktura własna BDInet

Nazwa Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do Abonenta (Mbit/s) Prędkość od Abonenta (Mbit/s) Miesięczna opłata Kod Promocji
Światło 50 Mega 99 1,00 50,00 5 39 A123
Światło 100 Mega 99 1,00 100,00 10 46 A124

Dostęp światłowodowy – infrastruktura obcego operatora

Nazwa Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do Abonenta (Mbit/s) Prędkość od Abonenta (Mbit/s) Miesięczna opłata Kod Promocji
Światło 50 Mega 99 1,00 50,00 5 61 A125
Światło 100 Mega 99 1,00 100,00 10 67 A126

Opłaty dodatkowe

Opłaty za usługi dodatkowe
1 Abonament miesięczny za zwiększenie prędkości od komputera Abonenta za każde rozpoczęte 256kbit/s 20,00
2 Abonament miesięczny za przyznanie stałego, zewnętrznego adresu IP 10,00
3 Wysyłanie faktur za pośrednictwem Poczty Polskiej (list zwykły) 10,00
4 Zawieszenie usługi 50,00
5 Wznowienie usługi 0,00
6 Przeniesienie instalacji (do opłaty dolicza się koszty dodatkowe związane z instalacją) 160,00
7 Opłata za przesłanie dokumentów do Abonenta (do 12 szt.) listem poleconym przez Pocztą Polską 20,00
Cennik elementów instalacyjnych
1 Uchwyt antenowy 20,00
2 Kabel UTP za 1 mb 2,00
3 Kabel światłowodowy za 1 mb 3,50
Inne opłaty
1 Kara umowna za Zestaw Abonencki w przypadku utraty lub niezwrócenia Zestawu Abonenckiego po zakończeniu świadczenia usługi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozwiązania/wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu 350,00
2 Nieuzasadnione wezwanie obsługi technicznej 99,00
Opłaty związane z przesyłaniem informacji o zadłużeniu
1 Monit przesłany listem poleconym 10,00
2 Monit telefoniczny 2,00
3 Monit w formie wiadomości SMS 1,00

UWAGI:

  • prędkości powyżej 6Mb/s nie są dostępne w każdej lokalizacji ze względu na warunki techniczne. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Abonenta (tel. 061 6247712) lub drogą e-mail boa@bdi.net.pl