Cennik promocyjny obowiązujący od 01.11.2017

Pakiety internetowe

Cennik obowiązuje od 1 listopada 2017r.

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Dostęp radiowy

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do Abonenta (Mbit/s) Prędkość od Abonenta (Mbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Umowa) Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Aneks) Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
WiFi 6 Mega nieokreślony 299,00 1,00 6 0.7 79,00 79,00 0,00 0,00 0,00 AN101
12 49,00 1,00 6 0.7 49,00 67,00 250,00 298,00 360,00 A101
24 49,00 1,00 6 0.7 44,00 65,00 250,00 298,00 840,00 A102
36 49,00 1,00 6 0.7 39,00 63,00 250,00 298,00 1 440,00 A103
WiFi 10 Mega nieokreślony 299,00 1,00 10 1 87,00 87,00 0,00 0,00 0,00 AN102
12 49,00 1,00 10 1 54,00 73,00 250,00 298,00 396,00 A104
24 49,00 1,00 10 1 49,00 71,00 250,00 298,00 912,00 A105
36 49,00 1,00 10 1 46,00 70,00 250,00 298,00 1 476,00 A106
WiFi 15 Mega nieokreślony 299,00 1,00 15 1.5 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 AN103
12 49,00 1,00 15 1.5 59,00 80,00 250,00 298,00 432,00 A107
24 49,00 1,00 15 1.5 55,00 79,00 250,00 298,00 960,00 A108
36 49,00 1,00 15 1.5 51,00 77,00 250,00 298,00 1 584,00 A109

Dostęp światłowodowy – infrastruktura własna BDInet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do Abonenta (Mbit/s) Prędkość od Abonenta (Mbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Umowa) Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Aneks) Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
Światło 50 Mega nieokreślony 399,00 1,00 50 5 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00 AN104
12 49,00 1,00 50 5 46,00

62,00 350,00 398,00 336,00 A110
24 49,00 1,00 50 5 41,00 60,00 350,00 398,00 792,00 A111
36 49,00 1,00 50 5 39,00 60,00 350,00 398,00 1 260,00 A112
Światło 100 Mega nieokreślony 399,00 1,00 100 10 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00 AN105
12 49,00 1,00 100 10 57,00 78,00 350,00 398,00 420,00 A113
24 49,00 1,00 100 10 52,00 76,00 350,00 398,00 960,00 A114
36 49,00 1,00 100 10 46,00 73,00 350,00 398,00 1 656,00 A115

Dostęp światłowodowy – infrastruktura obcego operatora

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do Abonenta (Mbit/s) Prędkość od Abonenta (Mbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Umowa) Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Aneks) Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
Światło 50 Mega nieokreślony 399,00 1,00 50 5 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 AN106
12 49,00 1,00 50 5 66,00 90,00 350,00 398,00 480,00 A116
24 49,00 1,00 50 5 61,00 87,00 350,00 398,00 1 080,00 A117
Światło 100 Mega nieokreślony 399,00 1,00 100 10 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 AN107
12 49,00 1,00 100 10 72,00 98,00 350,00 398,00 528,00 A118
24 49,00 1,00 100 10 67,00 96,00 350,00 398,00 1 176,00 A119

Opłaty dodatkowe

Opłaty za usługi dodatkowe
1 Abonament miesięczny za zwiększenie prędkości od komputera Abonenta za każde rozpoczęte 256kbit/s 20,00
2 Abonament miesięczny za przyznanie stałego, zewnętrznego adresu IP 10,00
3 Wysyłanie faktur za pośrednictwem Poczty Polskiej (list zwykły) 10,00
4 Zawieszenie usługi 50,00
5 Wznowienie usługi 0,00
6 Przeniesienie instalacji (do opłaty dolicza się koszty dodatkowe związane z instalacją) 160,00
7 Opłata za przesłanie dokumentów do Abonenta (do 12 szt.) listem poleconym przez Pocztą Polską 20,00
Cennik elementów instalacyjnych
1 Uchwyt antenowy 20,00
2 Kabel UTP za 1 mb

2,00
3 Kabel światłowodowy za 1 mb 3,50
Inne opłaty
1 Kara umowna za Zestaw Abonencki w przypadku utraty lub niezwrócenia Zestawu Abonenckiego po zakończeniu świadczenia usługi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozwiązania/wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu 350,00
2 Nieuzasadnione wezwanie obsługi technicznej 99,00
Opłaty związane z przesyłaniem informacji o zadłużeniu
1 Monit przesłany listem poleconym 10,00
2 Monit telefoniczny 2,00
3 Monit w formie wiadomości SMS 1,00

UWAGI:

  • prędkości powyżej 6Mb/s nie są dostępne w każdej lokalizacji ze względu na warunki techniczne. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Abonenta (tel. 061 6247712) lub drogą e-mail boa@bdi.net.pl